Witamy na stronie Kancelarii DOR-BIL,

Kancelaria „Dor-Bil” prowadzona jest przez biegłą rewident B. W. Kołosowską w Słupsku od 20 listopada 2017 r. ( wcześniej kancelaria funkcjonowała jako „Firma Audytorka DOR-BIL Sp. z o.o. Wanda Kołosowska, Małgorzata Szpakowska” ) . Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu rewizji finansowej oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wierzymy, że wieloletnie / wielobranżowe doświadczenie oraz bieżące monitorowanie wszelkich zmian w zakresie rachunkowości, podatków oraz badania sprawozdań finansowych zagwarantuje Państwu rzetelne oraz kompleksowe wykonywanie powierzonych nam obowiązków.

Szeroka oferta wykonywanych przez nas usług obejmuje min. badanie sprawozdań finansowych, KPiR, prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, kadry i płace firm handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Właściciel biura posiada uprawnienia biegłego rewidenta, upoważniające do badania sprawozdań finansowych wpisem do rejestru i na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4813. Kancelaria – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest wpisana pod numerem 3294.

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij